Generalforsamling i Uhrenholdts Gård og Rugbrødsbageriet
Torsdag d. 23. marts kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest 14 dage før.
Bestyrelsen
 
DER ER NYE BILLEDER FRA BYGGERIET UNDER "NYHEDER"
 

Fredagsbar for modne kvinder

Fredagsbaren er åben hver fradag fra 15 til 18. Alle kvinder er velkomne!

Kontakt

Herunder kan du kontakte Uhrenholdts Gaard's bestyrelse

Sparekassen Vendsyssel
Uhrenholdts Gaard | Jernbanegade 8C, 9760 Vrå - DK | uhrenholdtsgaard@gmail.com